kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wałbrzych
Nadleśnictwo Wałbrzych
074 888 05 60
074 888 05 79

ul. Miła 2

58-372 Boguszów - Gorce

Nadleśniczy
Marcin Calów
074 888 05 60
Zastępca Nadleśniczego
Marek Nogawka
074 888 05 60
Główny Księgowy
Anna Mikołajczyk
074 888 05 69
Inżynier Nadzoru
Roman Zięba
074 888 05 65
Inżynier Nadzoru
Józef Wojciechowski
74 888 05 83
Sekretarz
Krzysztof Barański
074 888 05 76

Dział Gospodarki Leśnej

Marek Strzelec
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 74 888 05 66
Izabela Grot
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 74
Bożena Janicka
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 074 888 05 64
Dariusz Lewczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 67
Hubert Lenart
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 73
Mateusz Majchrzyk
Starszy Refernt ds. ochrony przyrody
Tel.: 530099192

Dział Finansowo-Księgowy

Natalia Ladenberger
Księgowy
Tel.: 074 888 05 70
Jolanta Mucha
Starszy księgowy
Tel.: 074 888 05 71
Elżbieta Kuchnia
Księgowy
Tel.: 074 888 05 72
Violetta Kłos
Kasjer
Tel.: 074 888 05 62

Posterunek Straży Leśnej

Henryk Janik
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 074 888 05 81
Wiesław Nogawka
Strażnik Leśny
Tel.: 074 888 05 78

Stanowisko ds. Pracowniczych

Barbara Dziekońska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 074 888 05 63

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Moneta
St.referent ds. administracyjnych
Tel.: 074 888 05 60
Agnieszka Chlipała
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 074 888 05 77
Agnieszka Gajda
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 074 888 05 84
Joanna Długa
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 074 888 05 75