Asset Publisher

Publikacja monitoringu zmian wybranych wskaźników


Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników:

1. Pozyskanie uboczne

2. Pozyskanie zwierzyny

3. Struktura powierzchni 1999-2009

4. Struktura przeciętnego zapasu

5. Zbiorcze zestawienie wybranych parametrów

6. Zestawienie wskaźników w kolejnych cyklach urządzeniowych

7. Zmiana udziału gatunków 1999-2009

8. Zmiana wskaźników struktury drzewostanów

9. Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu

10. Odnowienia sztuczne i naturalne