Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zn. spr.: SA.234.2.2018.KZH

                                                                                                                                                                   Boguszów-Gorce,    26 .01.2018r.

 

 

 

                                                                          Informacja z otwarcia ofert

 

           Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając w oparciu o Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11) oraz Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 01.07.2017r Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, ogłosiło przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, używanych środków trwałych.

 

        W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 26.01.2018r. do godziny 9.30 wpłynęła  1 oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

 

Oferta nr 1.

Henryk Janik, ul. Górna 9/4, 58-340 Głuszyca

Notebook Dell Latitude E5530, nr inwentarzowy: 491/1173

Oferowana cena zakupu: 60,00 zł (brutto).

 

 

Wszystkie oferty zostały przyjęte.

 

Otrzymują:                                                                                                              podpisał

1) strona BIP Nadleśnictwa Wałbrzych                                                          p.o. NADLEŚNICZY

2) a/a                                                                                                                 Marek Nogawka