Lista aktualności Lista aktualności

WAŁBRZYCH NA PTAK!

 

Międzyszkolny konkurs na najciekawszą  prezentację multimedialną  pt

„Nasze dziuplaki"

 

 

 

 1. Celem konkursu jest

 

 1. zwiększenie poziomu wiedzy na temat biologii i ekologii ptaków gniazdujących w dziuplach,
 2. uwrażliwienie na przyrodę i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej,
 3. rozwijanie umiejętności samodzielnych poszukiwań i selekcji materiałów źródłowych z poszanowaniem praw  autorskich.

 

 1. Organizatorzy konkursu

 

 1. Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu,
 2. Nadleśnictwo Wałbrzych.

 

 

Regulamin konkursu

 

 1. Ogólne informacje o konkursie

 

 1. konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 2. zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej różnorodne wiadomości o wybranym gatunku ptaka gniazdującego w dziupli ( lista gatunków ptaków zał. nr 1) ,
 3. zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 

 1. Sposób przygotowania prac

 

 1. praca może być wykonana indywidualnie lub przez zespół (do trzech osób),
 2. prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej do odczytu w programie Power Point Microsoft Office, czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut,
 3. każda prezentacja w pierwszym slajdzie musi zawierać imię i nazwisko autora/autorów, wiek, klasę, nazwę oraz adres szkoły do której uczęszcza uczestnik/uczestnicy konkursu, ponadto imię i nazwisko nauczyciela koordynującego pracę konkursową,
 4. każdy uczestnik/zespół może przygotować jedną pracę konkursową,
 5. w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.