Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając w oparciu o Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11) oraz Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 01.07.2017r Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, używanych środków trwałych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do postępowania.