Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając w oparciu o Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11) oraz Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 01.07.2017r Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, ogłasiło przetrag na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

W wzynaczonym terminie tj. do dnia 07.02.2019 roku do godziny 9:30 nie wpłyneła żadna oferta.

                                                                                                             

 

 

 

Materiały do pobrania