Lista aktualności Lista aktualności

Klauzula informacyjna RODO

 Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest administratorem danych osobowych osób korespondujących z naszą jednostką tj. Nadleśnictwem Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58- 372 Boguszów-Gorce,tel. + 48 748880560, e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Inspektorem danych osobowych u administratora jest kontakt, e-mail: info.daneosobowe@wroclaw.lasy.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług na podstawie art.6 ust. 1  lit. b;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń oraz archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obsługi roszczeń z tytułu realizacji umowy;

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym profilowaniu.