Lista aktualności Lista aktualności

Informacja prasowa dotycząca wstępnego projektu "Wilcza Góra"

Informacja prasowa 

Poprawa standardu turystycznego i poszerzenie oferty o interesujące treści przyrodnicze - taka przyszłość czeka kompleks podziemi „Włodarz” pod zarządem Nadleśnictwa Wałbrzych. Lasy Państwowe przejmują opiekę nad tym popularnym obiektem w związku z dobiegającym  końca okresem wypowiedzenia dotychczasowej umowy najmu.

 

24 września w siedzibie Nadleśnictwa Wałbrzych została zorganizowana konferencja, podczas której nadleśnictwo poinformowało o okolicznościach zmiany zarządcy i swoich planach gospodarowania we „Włodarzu”.

Obiekt będzie prowadzony przez samo Nadleśnictwo Wałbrzych. Nadleśnictwo będzie nadal udostępniać obiekt dla turystów, uzupełniając przy tym treści im przekazywane o związane z przyrodą regionu, m.in. na temat nietoperzy zamieszkujących skalne korytarze oraz siedlisk przyrodniczych okolicznych terenów. Lasy Państwowe zadbają także o właściwy przekaz na temat historii podziemi i godne upamiętnienie ofiar, które hitlerowskie Niemcy wykorzystywały przy budowie podziemi. 

Lasy Państwowe nie są organizacją nastawioną na biznesowe zyski. Zależy nam natomiast na rozwoju regionu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca, z poszanowaniem dla jego martyrologicznej historii i zapewnieniem odpowiedniej, rzetelnej ochrony zimowisk nietoperzy – mówi nadleśniczy Marcin Calów. – Jestem przekonany, że uda nam się to zrobić we współpracy z samorządami, IPN, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Nadleśnictwo chce przywrócić obiektowi dawną, przedwojenną nazwę „Wilcza Góra”, nawiązującą do nazwy masywu górskiego, w którym wykonano sieć podziemnych korytarzy. W planach są stopniowe inwestycje w infrastrukturę, tak by uczynić miejsce bardziej komfortowym i przyjaznym dla turystów. W pierwszym etapie planowane są prace w części nadziemnej kompleksu. Powstanie budynek, w którym znajdować się będą kasy biletowe, zaplecze gastronomiczne oraz sala edukacyjna. W jego sąsiedztwie zostanie wzniesiona otwarta wiata z ławostołami. Powstaną również miejsca postojowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ambicją nadleśnictwa jest, aby nowopowstałe obiekty miały jak najbardziej proekologiczny charakter. Do ich budowy zostanie użyte drewno oraz elementy szklane. Część energii będzie pochodzić z paneli fotowoltaicznych. 

W zarządzie nadleśnictwa znajdują się również sąsiednie tereny leśne. To właśnie tędy zostanie poprowadzona ścieżka historyczno-przyrodnicza do wieży widokowej, która stanie na szczycie „Wilczej Góry”.

 

Po formalnym przejęciu obiektu kompleks będzie nieczynny jedynie przez okres jesienno-zimowy. Będzie gotów na przyjmowanie gości wraz z rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu turystycznego. Planowane inwestycje będą realizowane przez najbliższe dwa, trzy lata. Ich dokładny rozmiar będzie znany po przejęciu obiektu i wykonaniu jego pełnej inwentaryzacji. 

– Stawiając na współpracę z otoczeniem lokalnym, chcemy dołożyć naszą cegiełkę do rozwoju turystycznego regionu. „Wilcza Góra” będzie elementem kompleksowego produktu turystycznego, w którym zachowana zostanie odpowiednia wartość historyczna oraz zapewniona odpowiednia ochrona przyrody – akcentuje nadleśniczy Calów.

 

Podziemia „Włodarz” to część większego kompleksu „Riese”, zbudowanego w czasie II wojny światowej przez Niemców. Do dziś nie jest jasne ich przeznaczenie. Wiadomo jednak, że przy drążeniu skalnych korytarzy wykorzystywano więźniów obozu Gross-Rosen. Jest więc to miejsce, które wymaga wyjątkowego podejścia, uwzględniającego martyrologiczną przeszłość.

Terenem w imieniu Skarbu Państwa zarządzają Lasy Państwowe. W 2003 r. został on przekazany w użytkowanie spółce Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym” na mocy umowy najmu zawartej na czas nieokreślny.

17 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo wypowiedziało umowę „Olbrzymowi”, zachowując sześciomiesięczny okres wypowiedzenia i umożliwiający spółce przygotowanie się do opuszczenia terenu. Termin wypowiedzenia ubiega 30 września 2019 roku. 

 

Materiały do pobrania